Πρωτογενής Τομέας / Τρόφιμα
Company logo

iwaterfood

Περίπτερο : 27

Υπεύθ.:Βανταράκης Απόστολος

Company logo

Ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο BIOFLORA-Μελέτη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίπτερο : 22

Υπεύθ.:Λάμαρη Φωτεινή

Company logo

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περίπτερο : 63

Υπεύθ.:Λιόπα - Τσακαλίδη Λίτσα

Company logo

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περίπτερο : 63

Υπεύθ.:Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος

Company logo

Εργαστήριο Καλλιέργειας Πλαγκτού, Τμήμα Τεχνολογίας Αλ-Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Περίπτερο : 53

Υπεύθ.:Χώτος Γεώργιος

500x500