Φάρμακα
Company logo

Τμήματα Χημείας και Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών - Eldrug ΕΠΠ

Περίπτερο : 62

Υπεύθ.:Ματσούκας Γιάννης

Company logo

Φασματοσκοπία NMR: Εφαρμογές, Ανάλυση και Έρευνα, Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίπτερο : 39

Υπεύθ.:Σπυρούλιας Γεώργιος

500x500